🇸🇪 Swordle

Wordle på svenska, remix av worble.
Ordlista från Saldo, CC BY 3.0